Reform Kablo A.Ş., hedeflerini gerçekleştirirken birlikte yola çıktığı çalışanlarına verdiği değerle İnsan Kaynakları yönetiminde de fark yaratacak uygulamalar sağlamak için sürekli iyileştirme prensibi ile çalışmaktadır.

Reform Kablo A.Ş. ortak kurum kültürü oluşturmayı, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Sağlığı ilkelerinin ön planda tutulduğu bir yönetim anlayışı yerleştirmeyi temel hedef olarak belirlemiş; hedeflerine ulaşma yolunda; katılımcı, yeniliklere, gelişime ve geliştirmeye açık, global bakış açısına sahip çalışanlarla birlikte hareket etmeyi benimsemiştir.

İnsan Kaynakları

Eğitim Durumu
Cinsiyet